Plumber in uniform choosing expansion tank for water pump at showcase in plumbering store. Man buying sanitary engineering in shop

Водата е жизнено важен ресурс, чиято доставка в отделните области на живота е невъзможна без използването на специализирани съоръжения. Най-често използваните за тази цел са разнообразните видове водни помпи. 

Те са създадени да засмукват и изпомпват вода от различни дълбочини, да я преместват от едно място на друго и да създават необходимото налягане за нормалната работа на системите. Ако искате да разберете подробно какъв е принципът им на действие – вижте повече в линка.

Какви видове помпи има и кои от тях предлагат най-добра енергийна ефективност?

Кои са основните видове помпи и какво е предназначението им?

Въз основа на предназначението и основните технически характеристики, може да бъдат разделени на няколко основни типа, които са:

  • центробежни – обикновено са наземни и работят чрез сила, създавана от въртящия се ротор. Често се използват за битови нужди и в промишлеността за пренасяне на вода на сравнително къси разстояния;
  • потопяеми – тези устройства са напълно потопени във водата. Предимно се използват за дренажни цели или за изпомпване от сондажни кладенци;
  • сондажни – предназначени са за доставка на вода от големи подпочвени дълбочини. Поради тази причина, те са много популярни в земеделието и за напояване;
  • циркулационни – осигуряват постоянно движение във водоснабдяващите, отоплителните и други видове системи;
  • автоматични – оборудвани са със сензори за налягане, които автоматично включват и изключват устройството при необходимост. Намират приложение в домакинството, земеделието, в различни индустрии, както и за напояване на градини.

Съществуват и специализирани видове, известни като отпадъчни, които са предназначени за пренасяне на отпадни води от канали.

Всеки вид има своите специфики, затова преди да направите своя избор, е важно да определите точните нужди и условия, при които ще работи устройството, съветват специалистите от онлайн магазин Bmag.

Сравнение на енергийната ефективност на различните видове помпи за вода

Енергийната ефективност е ключов критерий при избора на водна помпа. Центробежните са с относително висока такава, особено ако работят при оптимални обороти. Тя, обаче, може да намалее при промяна в условията на работа.

Потопяемите и сондажните предоставят отлична енергийна ефективност, особено при изпомпване от големи дълбочини. Често са оборудвани с двигатели, спестяващи енергия.

Циркулационните обикновено са с ниска до средна, но съвременните модели се произвеждат с усъвършенствани технологии, които подобряват тази характеристика.

Автоматичните имат висока енергийна ефективност, тъй като работят само когато е необходимо, което значително намалява потреблението им.

Различните видове помпи за вода могат да се използват в множество приложения. Важно е да изберете подходящия тип за вашите нужди и условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *