Иновациите във всички сектори на индустрията търпят непрекъснато развитие и промени, чиято основна цел е да осигурят максимална ефективност. Новите постижения в сферата на промишлеността, бизнеса, икономиката и финансите, се дължат на постоянния прогрес, който новите тенденции осигуряват.

Те са провокирани от наличието на инвестиции във високотехнологични изобретения и цялостната вълна на развитие, която се стреми да улесни производствените и работните процесите. В последните години се открояват 5 основни иновации в сферата на индустрията, които се отличават най-много заради своето цялостно въздействие. Ето кои са те.

Изкуствен интелект и машинно обучение

Изкуственият интелект и машинното обучение имат потенциала да променят бъдещия свят и се открояват сред нововъзникващите тенденции в информационните технологии през последните години. Машинното обучение (ML) включва изпълнение на задачи от страна на уредите, без да бъдат специално програмирани.

За разлика от тях, изкуственият интелект (AI) се състои в изграждането на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки решения. Ресурсите на AI и ML в днешно време се използват от много организации в техните производствени процеси, като те осигуряват значителни ползи. Част от тях, са:

  • ефективност върху работния процес – повишена производителност, на нивото на обслужването на клиентите, по-добър анализ на данни и статистики;
  • подобряване на финансовите резултати –  облекчаване на проблемите по веригата и по-високи приходи.

Друга основна тенденция в тази област е нарастващото използване на чатботове с AI. Напредъкът в областта на изкуствения интелект позволява на чатботовете да станат изключително комплексни и способни да симулират човешки разговор. В допълнение към поддръжката на клиентите и съдействието при продажбите, организациите могат да използват чатботове за генериране на потенциални клиенти и помощ при маркетинг кампании.

Машинното обучение става все по-ключово в почти всички индустрии, включително селско стопанство, медицински изследвания, фондови пазари, наблюдение на трафика и т.н. Допълнителна информация по темата можете да намерите в портала на българската индустрия Industryinfo.bg.

Дигитализация

Компютърната мощ вече е установила своето място в цифровата ера, като голям брой видове уреди и устройства са свързани по някакъв начин с интернет. Тази тенденция най-вероятно ще се запази, тъй като инфраструктурата, свързана с дигиталните технологии, ще продължава да се развива все повече. В същото време, вече започват да се масовизират устройства с 5G, а е единствено въпрос на време да достигнем и 6G ерата, която ще се характеризира с още повече мощност.

Дигитализацията генерира повече технологични работни места в индустрията, но изисква специализирани квалификации, които кандидатите трябва да притежават. Колкото повече инфраструктурата в тази сфера се усъвършенства, толкова повече техници и ИТ екипи ще бъдат необходими, за да поддържат нейното функциониране.

Дигитализацията се превръща във все по-съществена част от света на бизнеса, защото осигурява много по-голяма гъвкавост и увеличава инструментите, с които компаниите могат да боравят. Целият този процес, в комбинация с развитието на изкуственият интелект, се очертава да е основната тенденция за почти всяка сфера от нашето съществуване.

Блокчейн

Блокчейн е цифров регистър за запис на информация, наречен блок. Те са свързани заедно чрез използването на криптография. Всеки блок съдържа информация за предишния блок, образувайки верига, а всеки следващ блок подсилва предишния. Данните, съдържащи се в блокчейн, не могат да бъдат обект на промени със задна дата, без да се променят всички следващи блокове. Следователно, блокчейните са устойчиви на подправяне на техните данни.

Тази система служи като цифрова книга за дублирани транзакции и се разпространява в цялата мрежа. Всеки блок в  тази верига съдържа няколко транзакции и когато се появи нова такава, запис на тази транзакция се добавя към книгата на финансовите операции.

Тази иновация все още не се използва толкова масово, но въпреки това самата технология намира приложение във все повече сфери от индустрията, тъй като осигурява сигурен и бърз начин на големите компании да се разплащат с дигитални валути. Децентрализираната натура на блокчейнът го прави потенциално желан не само от бизнеса, но и от обикновените хора, което от своя страна стимулира пазарните лидери да го възприемат като метод на плащане. Основните предизвикателства в тази сфера са свързани с липсата на достатъчно регулации и ясна стабилност, но тази тенденция тепърва ще се променя. Успоредно с процеса на дигитализация, блокчейнът най-вероятно ще се превърне в една от основните технологии на индустрията.

Използване на възобновяеми енергийни източници

Множество сфери от индустрията значително допринасят за увеличаването на замърсяването на околната среда. Това носи значителни маркетингови негативи, особено за пазарните лидери, което е и основната причина те да се опитват да минимализират своето вредно въздействие при използването на невъзобновяеми горива. Те се насочват към основните алтернативи, които са слънчева и вятърна енергия, както и разработването на технологии за улавяне и съхранение на въглерод. Иновациите в тази сфера не са новост – но досега така и не успяха да се превърнат в масова инициатива, която да срещне подкрепата на голяма група от фирми в различни браншове на индустрията. С увеличаването на производственото замърсяване ситуацията започва да се променя и вече множество големи компании от различни индустрии отделят значителна част от своя ресурс, за да се пренасочат към използване на възобновяеми източници на енергия.

Киберсигурност

Тъй като повечето компании и фирми от различни индустрии започнаха да практикуват своя бизнес онлайн, те преместват по-голямата част от данните към външни сървъри или в облачни пространства, което обаче увеличава рисковете от хакове и пробиви. Именно затова се набляга много на защитата на фирмените данни чрез анти-хакерски програми и механизми, които да помогнат за опазването на значима бизнес информация, която не трябва да бъде достъпна за конкурентни фирми. Киберсигурността все още е една от водещите иновации в сферата на индустрията, независимо от това, че тя е популярна още от миналото десетилетие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *