Бъдещето на българите

Евангелието мълчи за живота на Исус от 12 до 30-годишната му възраст. В езотеричните школи обаче се знае, че е бил при арийски посветени в Шамбала. Болгари означава големи арийци.

Точно тогава се подготвя ВТОРАТА БОЖЕСТВЕНА ВЪЛНА – внасянето на Учението на Любовта. Есеите са посредници.

„Ако не се родите (отново) от Вода и Дух“ – каза Спасителят – няма да влезете в Царството Божие“

Йоан Кръстител кръщаваше в Юдея с вода.

Девет века по-късно Боян Магът кръщаваше в България със Светия Дух. Това бе началото на 3-тата ВЪЛНА – реализация на Учението. Народът е подготвен за нея чрез азбуката на св.св. Кирил и Методий и просветната школа на Кл. Охридски. Подготовката е планирана от кан Борис 1, който е посветен в Божествения план. Основал образцова Езотерична школа, включваща няколко видими и невидими сфери, Боян повежда борба срещу „Княза на този свят“ за възстановяване на първичното християнство. „Не щем повече литургии, платени с царско злато“ – вика народът и това е началото на бунта, който разтърси царските тронове и попските килимявки на цяла Европа.

За европейските властници думата „ българин“ бе синоним на опасна ерес, вещаеща край на тяхното царуване. Така и Българският Дух, потъпкан в нашата страна, запали на Запад невиждан пожар, който предизвиква Хуманизма, Реформацията, Ренесанса и Великата Френска революция, които оформиха основите на днешния свят. Лозунгът на тази революция „Равенство, братство, свобода!“ е по същество наш, богомилски.

Волжките българи също имат духовни великани, между които изпъква пророкът ВАЛЕМ – ХОЗЯ, обединител на различни вери на българо-чувашите. Екатерина Велика, посетила руините на българската столица Биляр, била изненадана от мълчаливото преклонение на вярващите от далечни страни пред руините на неговата могила.

Споменах само няколко духовни водачи и Учители на човечеството, произлезли от българите. Бих могъл да говоря за други бисери в духовната огърлица на благословения ни народ като П. Берон, Демир Баба, Шейх Бедредин, Богориди, Раковски, Левски; или Мехмед ходжа Челеби от другите българи. Всички те са кокичета на Новата епоха и шансове за спасение на тези които поемат тяхното дело.

Всички тези мисионери работят за осъществяване на Божествения план. През 20-ти век и трите духовни вълни се събират в Школата на Учителя Беинса Дуно. Орфеевите ритми и танци се възраждат в Неговата музика; Христовото учение – в Неделните Му беседи (в продължение на 30 г.); Божествената Мъдрост – в Общия клас, а Пътят на Ученика – в Младежкия клас и в специални Съборни беседи.

Учителят казва, че понятието българин съществува от много хилядолетия. Той го тълкува като човек, който търси и намира своя Учител. Аз го превеждам като „голям ариец“. На Алтай казват, че „българин е човек, който оцелява винаги“. В телевизионния филм за волжките българи се казва, че „българин“ означава „владеещ Тайното знание“.

„Има два вида българи – по плът и по дух, – говори Учителят.- По дух са истинските българи – добри, умни, честни и справедливи. Те запалиха в мрака на средновековието факлите на богомилското шествие, те горяха на кладите издигнати от религиозната лъжа и лицемерие. Винаги когато светът е изпаднал в декаданс, българите са давали спасително учение“.

Днес Небето отново ги е избрало за такава спасителна мисия. „Ликвидация на века“, „Второ пришествие“, „Краят на света“ и др. Подобни изрази се отнасят за ДНЕШНИЯ ДЕН. Днес е „КРАЯТ НА ВРЕМЕНАТА“, когато се води свещена война – Армагедон – в Космоса, на Земята, в душата на всеки човек…

Всички участваме в нея, кой – активно , кой – пасивно. Това определя бъдещето и мястото на всеки в него.

„Много звезди ще паднат от небето“ – казва Писанието.

„Безброй големи и силни неща на днешния ден ще отминат без следа; земните величия , на които светът се кланя, ще бъдат забравени, от техните дела не ще остане нищо, освен позорни съсипии.“ (Така е казано и го видяхме.)

Много човешки системи ще пропаднат, но Божественият ред ще остане завинаги. Волжко – българският кан Челбир казва, че вижда света развален, но че по същество той си остава неизменен.

Не се спирайте на болните от амбиции личности, които мислят, че са начело на народите. Други са силите , които се готвят сега. Според Учителя БЪЛГАРИЯ Е КЛЮЧЪТ НА ЕВРОПА, от нея започва Възраждането, от нея ще изгреят лъчите на Новата култура. Тя трябва да внесе Правда и Ред в света и в отношенията между народите. Този ключ е свещен. И всеки, който го върти без позволение на Небето, ще бъде наказан. Докато България търси външни помощи, ще остава безпомощна. Унизително е българският лъв да превива гръбнака пред Изтока и Запада, който той е цивилизовал. Той трябва да потърси достойнството си там, където го е загубил : в собствените си исторически корени. Защото КЛЮЧЪТ ЗА БЪЛГАРСКОТО ДОСТОЙНСТВО е в познанието на истинската ни история. Бурите и ветровете ще отминат, но Земята на благословението ще пребъде. Трябва да опазим това, което ни е поверено, защото безброй очи от други светове са отправени към нас.

„ЛИКВИДАЦИЯ НА ВЕКА“ означава да се ликвидира със старото , егоизма и материализма, за да дойде „ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ“ на Любовта в сърцата. Ние, вие, те – всички вземаме участие в тази драма, в щафетата, предаваща Божественото послание – тук и сега. ПРЕДСТОИ най-великото събитие на земята – установяване на Божествения порядък. Човек да излезе от закона на Кармата и да влезе в хармония на Дихармата. Щастливи сте, че живеете на тази земя. Всички ще идват тук на поклонение. Тя ще бъде нова Палестина, а Варна – нов Ерусалим. За нас на Земята е велика Школа за изработване на емоционални качества, интелектуални способности и волеви сили. За Космичния разум обаче Земята е само една ремонтна база за поправяне и настройване на повредени сърца и умове. След завършването на тази Земна школа очите ни трябва да се отправят нагоре към нашия Небесен Дом. Защото в Шестата раса земното човечество ще учи в извънземни Университети.

– Погледни нагоре! – сочи небето Учителят Мелхиседек на объркания Авраам перди 4 хил. г. – Такова ще е твоето потомство!

В Началото на времената, когато Бог казвал кой народ под коя звезда се намира, българите се успели да се вредят. „А на нас?“ – замилили се те.

„На вас давам Млечния път“ – повелил Творецът.

През ХХ век Учителят Беинса Дуно показва Небето на своите ученици:

„Всичко това ще го пребродите. Цялата Вселена, с милиони звезди и планети, е Велика Школа в която ще се възпитавате и ще изучавате всички нейни предмети и след като живеете по сто милиона години във всяка Слънчева система, ще ми разправите Великото, което сте видели и преживели.“

Пожелавам всеки от вас да направи жива връзка с Небесата, както говори и Учителят Зороастър, за да изпълнят божествените сили вашите сърца, умове, души и воля, за да разнесете вестта за освобождаващото Учение; да изчезнат личните и притежателни местоимения; да изгори всяко зло, неправда, насилие, лъжа.

Това е Пътят и Мисията на българите, възложена им от Небето. Всичко това е за пробудените българи, за истинските, защото спящите ще продължат да спят.

Нашите думи тук са отправени към тези, които са към края на своя сън. За тях ще отпаднат веригите на ума и сърцето, на родове и религии…

Монтажите на тъмнината ще се разпръснат;

Слънцето ще грее по-ярко.

Цветята и жените ще бъдат по-красиви,

Въздухът и изворите – по-чисти, а полодовете – по-сладки.

Ще бъде свят на ЕДИНСТВО. Така е казано и така ще бъде.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *