Стартирането на нов бизнес, неговото развитие и поддържане, както и увеличаване на възможната печалба, зависят до голяма степен от инвестициите, правилната структура, управление и стратегия. 

Анализът на финансовите данни, както и силните и слабите страни на фирмата, могат да се окажат трудна задача за един предприемач. В такъв случай, често се достига до търсене на мнение и съвети от експерти в областта. В това лице се явява финансовият анализатор.

Какво трябва да знаете за финансовия анализатор?

Това е професионалист, който е тясно специализиран в анализирането на информация и данни в областта на финансирането. Целта на консултацията с такова лице е изследването не само на тенденциите на пазара, но и особеностите на дадена организация.

За целта той използва отчети за приходите, разходите, печалбата, загубата, както и други документи и анализи, показващи финансовия резултат на предприятието и равнището на бюджета.

Какви умения трябва да притежава финансовият експерт?

Един анализатор трябва да притежава комбинация от множество качества, за да умее да анализира с точност цялата информация и да изготвя реалистични прогнози.

На първо място, работата с голям набор от числа изисква математически знания. След това, тяхното селектиране и разбиране изисква аналитичност.

В голям процент от случаите може да му се наложи работа със специализирани софтуери, като счетоводни, с които трябва да може да борави.

Той трябва да бъде добре осведомен за текущите лихвени проценти, тенденциите на инвестиционните пазари и други такива, касаещи световния пазар.

Как финансовият анализатор може да ви бъде от полза във фирмената дейност?

Анализаторът може да бъде полезен за едно предприятие по редица причини и начини:

  • след анализиране на резултатите и данните, може да посочи силните и слабите места в търговията, маркетинговата стратегия, управлението на ресурсите и други фактори, които касаят финансите;
  • може да даде различни предложения за подобряване на дейността на предприятието;
  • анализаторът може да направи оценка на рисковете, пред които организацията е поставена, както и да даде съвети за излизане от ситуацията;
  • може да изготви ефективен портфейл мениджмънт.

Всички тези действия могат да помогнат значително за подобряване на ефективността на бизнеса и до положителни резултати. Чрез прогнозите, които изготвя, по-лесно могат да се видят слабите звена, както и да се организира дейността по начин, по който финансите да се влагат рентабилно.

Тези подходи биха могли да доведат до възвръщаемост на инвестициите, излизане от криза и повишаване на процента на печалбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *