земеделие

Често предприемачите са колебливи, когато става дума за стартиране и развиване на бизнес в областта на земеделието. Сред тях преобладава мнението, че дейността е нерентабилна, но това са погрешни схващания и в следващите редове ще стане дума за това, дали е изгодно подобно начинание, какви са отделните видове земеделски дейности, как законно да регистрирате ферма и т.н.

Изгодно ли е стартирането на земеделие в България

Производството на храна винаги е рентабилен бизнес, тъй като хората не могат да съществуват без да се хранят. Отглеждането на говеждо е подходящо в зимния период на годината, когато консумацията на месо се засилва и става по-търсено. Същевременно, процентът на вегетарианците у нас е малък, което създава допълнителна предпоставка за развитие на такъв бизнес. С добър план и отговорни действия, подобна инвестиция се избива за около 2 до 5 години.

Отглеждането на свине също е печеливша дейност, тъй като свинското месо е по-евтино и предпочитано от българина. Подобна инвестиция се избива за приблизително 5 години. Таргетът от клиенти са тези, за които по-важна е консумацията на домашно месо и покупката му от производителя, а не от магазина.

Растениевъдството е най-рентабилният бизнес в областта на земеделието, тъй като въпреки своята сезонност, чрез оранжерии е възможно целогодишното отглеждане на растения. Подобна дейност става доста печеливша зимно време, когато цените на пресните плодове и зеленчуци значително се увеличават. Възвръщаемостта на инвестицията е в пределите на 12-18 месеца.

Откъде да започнете, или разработване на бизнес план

земеделие 02

Създаването и структурирането на бизнес план, преди стартиране на всеки бизнес, дори и в областта на земеделието, позволява подробното изчисляване на разходите за създаване на ферма, период на изплащане и цялостна рентабилност. За оценяването на перспективите, в бизнес плана трябва да се посочат следните точки:

  • какви средства ще са необходими и заемни или собствени ще се използват;
  • земята ще я получите наследствено, ще я купувате или наемате;
  • какви ще са разходите по закупуването на животни или култури;
  • разходите за изграждане на оранжерии или помещения за настаняване на добитъка;
  • определете разходите за закупуване на оборудване за обработване;
  • какъв персонал е необходим за полагане на нужните грижи и добива на различни продукти? Какви ще са разходите за заплати;
  • нужните средства за режийни разходи и данъци, маркетинг и счетоводство, очаквана чиста печалба и приблизителен период за изплащане на инвестицията.

Бизнес планът за стартиране на земеделие трябва да е структуриран с първоначално резюме и описание на извършваните дейности и целите. Описанието на общата необходима площ, инфраструктура, комуникации и съоръжения. Следва обобщение на финансовите и производствени показатели, планиране на производството и продажбите, времеви периоди и печалба. Накрая се изчисляват финансовите показатели и очакваните резултати и се извършва анализ на риска.

Как да получите земята за стартиране на земеделие

Изборът на земя за изграждане на фермата и нейното стартиране зависи от мащаба на планирания бизнес. Някои предприемачи започват дейността си на съществуващи парцели и постепенно разширяват стопанствата си. За отглеждане на зайци не са необходими големи площи. За развъждане на едър рогат добитък, за плодове и зеленчуци или за засяване на различни култури е нужна повече земя и свободна площ.

Получаването на земя е възможно по три основни начина: чрез наследяване или безплатно прехвърляне от роднини и родители. Тогава е важно съблюдаването на правилната подготовка и обработка на нужните документи. Другият втори начин е чрез наемане и периодично плащане на наем. Това са допълнителни месечни или тримесечни разходи. Обърнете внимание на планираните продажби, оборотните средства и разходите. Дали ще достигат парите за редовното плащане на наема, особено в началото на дейността. 

Третият вариант за получаване на земя при стартиране на земеделие е чрез покупка. Това са допълнителни еднократни разходи по придобиването на парцела. Обичайно, подобни площи са лишени от постройки и са празни, което ги прави по-достъпни за покупка.

Кои са важните за организиране на производствения процес мероприятия

След получаване на земята е нужно извършването на редица дейности, като придобиване на необходимия брой животни, растения и съпътстващото ги оборудване: трактори, техника и машини за обработка на почвата, торове и нужния прикачен инвентар. За първоначалното пестене на средства, от сайт за онлайн обяви Bazar.bg, съветват да се насочите към Агро Базар с употребявана техника.

За стартирането на земеделие е нужно още изграждането на складове за съхранение, помещения за отглеждане на животни или сортиране на получената реколта. Всичко това са дейности, които се подсигуряват преди началото на производството.

Кои са необходимите документи

За да се узакони стартирането на земеделие е необходимо регистрирането на дружество и подготовката на нужните документи. Дружеството може да е ЕТ (едноличен търговец) или ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) и т.н. Последният вариант е сред предпочитаните у нас. Със стартиране на земеделие може да се занимава всеки пълнолетен гражданин на Република България.

Добър вариант е да помислите и за наемането на счетоводител, който ще ви представлява пред държавните органи и ще се грижи за документалната изрядност на новорегистрираното дружество пред държавата.

Откъде да получите необходимите средства за стартиране на земеделие

Държавата обикновено провежда различни стимулиращи сектора програми с безвъзмездни субсидии на местните земеделци. Препоръчително е да проверите условията и изискванията за кандидатстване, което значително ще улесни финансирането и стартирането на проекта.

Друг вариант е заемането на средства от познати и приятели или кредитиране от банка. Все по-често се прибягва до намирането на един или няколко инвеститора, които получават дял от дружеството и пропорционален спрямо собствеността дивидент от общата печалба всяка година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *