Категория: Застраховка

Застраховка за жилище – какво покрива и какви са предимствата.

Както движимото, така и недвижимото имущество може да бъде подложено на различни рискове, което изисква вземането на правилни мерки за превенция и защита. Неприятните последствия, които биха могли да възникнат…

Извънредни ситуации и застраховки: Как да се подготвим за неочаквани рискове?

На всеки може да се случи някаква злополука или нещастен инцидент, в резултат на който да се нуждае от обезщетение за нанесените щети. Винаги трябва да имате към кого да…