Американско-английската академия (АЕА) предоставя на своите ученици уменията и квалификациите, от които се нуждаят, за да бъдат приети в едни от най-престижните училища, колежи и университети в света. Високо квалифицираните и опитни преподаватели се опитват да създават вълнуващи, предизвикателни и забавни уроци. Те демонстрират високите си очаквания към техните възпитаници и са дълбоко ангажирани с подпомагане на постигането на максимално високи академични постижения във всички области, включително научната област, спорт, драма и музика.

В престижното интернационално училище се създават умения на децата да опознават и наблюдават голямото разнообразие от етноси, езици и култури, които влизат в общността на училището.

Целите, които си набелязва ръководството на АЕА са:

  1. Да се поддържат високи очаквания от преподаватели и деца.
  2. Децата да се възпитават на съвременни филантропски и егалитарни ценности.
  3. Учащите да се въвлекат в областта на високите технологии и нововъведенията в образователната сфера.
  4. Да се затвърдява желанието за съпричастност, емпатия и грижа към другия, както и позитивното отношение към образованието.
  5. Да се разширява академичното познание, както и да се използват ефективно сградата, съоръженията и техниката на училището;
  6. Да се насърчава ангажираността в общността не само в училищната общност, но и в национален и трансграничен контекст;
  7. Да се стимулират нагласи, базирани на чувство на благодарност към държавата, чиито граждани са учениците;
  8. Да се подкрепя ангажираност към екологията.
  9. Да се създава атмосфера на взаимоприемственост, толерантност и приятелство.

Също така, учениците биват провокирани сами да се информират за културата и традициите на чуждестранните ученици. По този начин децата се отправят на пътуването си към интернационалната непредубеденост, която е ключа към успешния и пълноценен живот в съвременното взаимосвързано и глобално общество. АЕА уважава и цени идеята за международна нагласа и мироглед, за които цвета на кожата, религията и традициите да не са от значението, което притежават в ХХ век.

Повече информация: American school in Sofia.

webstatiiХобиАмериканско-английската академия (АЕА) предоставя на своите ученици уменията и квалификациите, от които се нуждаят, за да бъдат приети в едни от най-престижните училища, колежи и университети в света. Високо квалифицираните и опитни преподаватели се опитват да създават вълнуващи, предизвикателни и забавни уроци. Те демонстрират високите си очаквания към техните...Блогът на Ники Узунов