Мнозина сигурно ще се озадачат, че има неяснота за това понятие, но все пак то си има своята специфика. Принципно, човекът вижда в тъмното много по-лошо от голяма част от животните. Основната причина за това несъвършенство е липсата на т. нар. „светъл тапет“ или специфична мембрана, която е разположена зад или в самата ретина на животинското око. Тази мембрана има способността да отрази светлината, която се улавя, отново през ретината, осигурявайки повече светлина на рецепторите. Така виждането значително се подобрява.

Тъй като спектърът на виждане на човека е в тесен диапазон, се налага да използва технически уреди, за да увеличи способността си да вижда нощем. Не е възможно да бъде променено човешкото око, затова науката е създала отлични оптични уреди, които позволяват да се коригира несъвършенството на човешката природа.

Приборите за  нощно виждане могат да бъдат с електронно оптичен преобразовател или термовизионни. Първият тип увеличава наличната светлина,  а втория – създава видим образ, базиран на топлината, която обектът излъчва.

Уредите, които увеличават видимата светлина използват това, че тъмнината обикновено не е толкова пъна извън помещението. Те са със значително по-ниска цена. Обикновен се възползват от светлината, идваща от луната и звездите, и я превръщат в електрическа енергия или по-конкретно в електрони. Получените електрони се насочват през диск, с големината на монета, съдържащ повече от 10 милиона микроскопични канала. Минавайки през каналите електроните се удрят в стените им и отделят още хиляди електрони.

Този увеличен поток електрони достига до фосфорен екран, който преобразува тези електрони във фотони, които осигуряват ясно виждане в тъмнината. Обикновено изображението, което се вижда с уреда е зелено, по-рядко се срещат прибори, които дават черно-бяла картина заради белия фосфор, който съдържат.

Приборите за нощно виждане се използват с различна цел – с военни цели, ловците често прибягват до тях, за нощно наблюдение на обекти, с цел охрана, за нощно наблюдение на диви животни с научна цел.

http://webstatii.com/wp-content/uploads/2017/05/binokal.jpghttp://webstatii.com/wp-content/uploads/2017/05/binokal-150x150.jpgwebstatiiДругиМнозина сигурно ще се озадачат, че има неяснота за това понятие, но все пак то си има своята специфика. Принципно, човекът вижда в тъмното много по-лошо от голяма част от животните. Основната причина за това несъвършенство е липсата на т. нар. „светъл тапет“ или специфична мембрана, която е разположена...Блогът на Ники Узунов